آرشیو برچسب‌ها: آیین رونمایی از شعر

حالا شانه های من عاشق اندو چشم های تو خطاطکه مرانستعلیق نهشکسته می نویسندسرگیچه می روندکلمه ها و قلمشانه هایم آلزایمر ندارند…«مرضیه برمال» ✍️یداله شهرجو: 💠شروع جدی من در ادبیات با شروع کار « مرضیه برمال » فاصلۀ دوری نداشت. هر دوی ما اوایل دهۀ هفتاد شروع کارمان بود. نام و شعرش را برای اولین […]