مراحل پذیرش و چاپ اثر


 

  • شاعران و نویسندگان می توانند آثار خود را در قالب یک فایل ورد به روش های ارتباطی اعلام شده ارسال کنند.

  • پس از بررسی اثر ارسالی در فرصت حداکثر 48 ساعته با آنها تماس گرفته خواهد شد.

  • پس از تنظیم قرارداد و انعقاد آن کار آماده سازی اثر شروع می گردد.

  • هر مرحله از انجام کار به اطلاع و رویت صاحب اثر رسانده می شود.

  • پس از آماده سازی و اخذ مجوزهای لازم اثر برای چاپ ارسال خواهد شد.