درباره ما

معرفی انتشارات

انتشارات سمت روشن کلمه از ابتدای سال 1398 کار خود را به عنوان نشر تخصصی ادبیات و هنر آغاز کرد.

یداله شهرجو ، شاعر ، نویسنده و منتقد ادبی به عنوان مدیر این انتشارات فعالیت می کند.

هدف این نشر تخصصی در حوزۀ ادبیات :

توجه به کیفیت و محتوای ارایه شده در قالب کتاب

کشف و به سهم خود حمایت از مولفین جوان

توجه به نمای بصری کتاب و چاپ شایستۀ آثار ادبی

توجه و به سهم خود کمک به ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی

تلاش برای تسهیل چاپ و نشر مجموعه های شایستۀ ادبی